SFÂRȘITUL OCCIDENTULUI -1

 SFÂRŞITUL OCCIDENTULUI – 1

Dr. Augustin Ostace

Să fi ajuns cu adevărat Occidentul, în aceste zile teribile, în aceste săptămâni năucitoare, şi în aceste luni zdrobitoare, chiar la sfârşitul său existenţial şi moral?

Şi asta, după trei mii de ani de mândre civilizaţii creative, de extrem de pilduitoare modele de cultură, străbătând Antichitatea, Evul Mediu, Renaşterea, Iluminismul, Risorgimento, Lumea Modernă şi primele două decenii ale Mileniului trei de-a lungul şi de-a latul lumii?

Să se fi intrat prin acest flagel nimicitor şi împovărător (măsurile de stopare ale virusului contagios sunt mult mai grave decât virusul însuşi), în faza disoluţiei finale de occident indolent şi aberant?

Toate semnele de scufundare de culturi şi civilizaţii sunt prezente, toate prevestirile de colapsare sunt activate, toate simptomele de la rău la mai rău sunt vizibile şi palpabile, iar diagnosticul nu poate fi decât acesta!

Occident la final!

Occident faza finală!

Occident in dead-end!

Occident in death-bed!

Occident in Exitus Zustand!

Abendland im Sterbebett!

Occident derniere heure!

Occidente muerto!

Dar, tot noi întrebăm (prin disocierea contrariilor de sine), cine vă dă dreptul, Dom’le jurnalist, mediologist, prognosticist, mă rog, la asemenea diagnoze şi prognoze catastrofice, la asemenea emiteri de certificate de deces, Death certificate / Sterbeurkunde, şi încă la nivelul unei întregi civilizaţii şi culturi de tip occidental?

Tocmai analizarea şi trăirea întru real a acestei civilizaţii agonice de tip Occidental, în ansamblul şi detaliile ei, începând excursul nostru cu civilizaţia lumii greceşti, având centrul în mitica Athena, continuând cu Helenismul Greco-Roman având centrul în Alexandria, urmate de civilizaţia lumii romane, prin cea de Apus cu centrul în incredibila Romă a Latinităţii, sau cu lumea bizantină a Imperiului Roman de Răsărit, cu centrul în dispărutul dar neuitabilul Constantinopolis, urmate de culturile şi civilizaţiile Europene de tip Imperium, enumerând aici imperiile mondiale ca cele Engleze, Franceze, Spaniole, Germane, Ruso-sovietice iar peste ocean de cele Nord-Americane!

România, prin întreg conglomeratul său cultural din ultimii 3000 de ani în Europa, face şi ea parte din lumea occidentală, începând cu coloniile greceşti de la Marea Neagră (Pontus Euxinus, Tomis, Callatis, Istria) de acum 2500 de ani, continuând cu colonia Imperiului Roman de Apus (Sarmizegetusa Ulpia Traiana) de acum 1900 de ani, şi apoi prin influenţele greco-slavone ale Imperiului Bizantin de acum 1700 de ani, intrând în contact şi conflict acum 1000 de ani cu Lumea Maghiară, Erdely Hungarorum, continuând cu influenţele Germano-Săseşti şi Germano-Swabeşti din Transilvania de acum aproximativ 800 de ani (Sachsen & Schwaben der Siebenbürgen), intrând mai apoi în sfera Imperiului Habsburgic acum 400 de ani, (printr-un supra-cultural Wien de Vindobona), şi având la conducere acum 150 de ani, iniţial in Regatul România şi apoi în România Mare dinastia germană de Hohenzollern!

Deci, România este mai occidentală decât se crede, cu toate balcanismele şi totalitarismele moştenite în secole şi dictaturi, cu toate geografiile şi geopoliticile sale Est-Europene, Balkan-Europene sau Miorithic-Europene!

Revenind la acest tulburător moment de ora astrală a lumii, Schicksalsstunde der Welt / Astral Destiny of Humankind, toate argumentele istorice, toate argumentele socio-istorice, economice, financiare si patologice susţin acest înfricoşător collapsing, prevăzut de altfel încă de acum aproximativ 100 de ani de filozoful şi sociologul german Oswald Spengler în cartea sa „Amurgul (Scufundarea) Occidentului” – Die Untergang des Abendlandes…

Deci, nu suntem nici singurii şi nici primii care profetizăm asemenea scenarii apocaliptice, unele dintre ele fiind scrise de mine, chiar în Noaptea de Înviere a Mântuitorului Christos în denominaţiunea Ortodoxă (18 spre 19 Aprilie 2020), transformând speranţa în pesimism şi înălţarea în scufundare…

Să fie o Noaptea de Scufundare… Să fie o Noaptea de Întristare… Dramatic sună vocea sumbrelor realităţi…

Să vedem pe rând câteva din argumentaţiile prezise întru faza finală a Occidentului, nu atât a unui profetolog contestabil, sau apocalyptolog controversat, sau a unui dezastrolog al contrariilor, ci a unui realistolog al evidenţelor occidentale, trăite la foc continuu de peste trei decenii de mine, în acest Occident halucinant şi degradant deopotrivă… Totul la concret, totul la documentaţie, totul definit prin obiectivabile şi demonstrabile fapte, fapte, fapte… FACTA NON VERBA!…

Să enumerăm, evident în ultrascurt, câteva din argumentaţiile catastrofice ale prezentului Sfârşit de Occident:

1.

Prezenta triadă de molimă virală de COVID–19, extinsă mondial prin triada EPIDEMION – PANDEMION – PATHOLOGION, cu cifre halucinante de aproape 2.500.000 de infectaţi worldwide şi circa 160.000 de decese, se produce, are loc, se întâmplă în imensa ei majoritate în lumea occidentală (Italia, Spania, Franţa, Marea Britanie, Germania şi Statele Unite).

Ţările de mai sus, în esenţa lor, nucleul forte al Occidentului, par a fi complet nepregătite la stoparea molimei virale, ele fiind, nota bene:

MOTORUL OCCIDENTULUI – ENGINE OF WESTERNLAND!

BĂTAIA DE PULS A OCCIDENTULUI – HERTZSCHLAG DES ABENDLANDES!

ARTA ŞI TEHNOLOGIA OCCIDENTULUI – KUNST UND TECHNOLOGIE DES ABENDLANDES!

2.

O nenorocire nu vine niciodată singură, o nefericire nu vine niciodată singură, o criză nu vine niciodată singură, o boală de acest extins simptom şi sindrom, pentru mulţi cu efecte letale, nu vine niciodată singură!… Ani de-a rândul, decenii de-a rândul, toate avertismentele şi sesizările împotriva utopismelor occidentale, politicilor occidentale, himerelor occidentale, iluziilor occidentale, de genul:

A – Eterna pace socială prin statul social, creând ţările nemuncii generalizate şi protejate de stat, de legi, de guverne!

B – Prin migraţionism masiv de populaţii din lumea a treia înspre occident, ducând la dispariţia populaţiilor autohtone, fenomen încurajat în absurdum de occident şi populaţiile sale abulice şi indolente!

C – Prin accentuarea conceptului fundamental de libertate fără adevăr, de libertate fără realitate, şi de libertate fără obiectivare, rezultând în aberaţii cumplite în toate domeniile sociale!

D – Prin folosirea complet greşită şi complet inadecvată a conceptelor de rasă în Specia Sapiens, fiindcă în realitatea biologică Sapiens este o Specie fără rase diferite!

E – Prin folosirea conceptelor de Semitism indiscriminant – fiindcă în realitatea istorică şi lingvistică, semitice sunt şi alte populaţii din Orientul Apropiat, palestinieni, libanezi, sirieni, din Asia Minor, turci, kurzi, irakieni şi Africa de Nord, egipteni, tunisieni, algerieni şi marocani, şi nu numai populaţiile iudaice din teritoriile istorice Iudeea şi Galileea!

F – Prin auto-lăudarea excesivă şi aberantă a aşa-zisului Stat de drept, Rechtsstaat, care în realitate este doar o etichetă, un panglicarism penibil, o imensă pancartă de orbit mulţimi şi populaţii! Mă întreb şi acum, la peste 30 de ani de Occident, cum am putut crede în asemenea faţade în timp ce eram în România?

Cum am putut crede, în România fiind, între anii 1952-1988, că în Occident sunt alţi oameni, alte caractere, alte moralităţi?

Cum am putut crede că aici voi întâlni Moralitate? Legalitate? Dreptate? Bun simţ? Corectitudine?

Experienţele mele directe, în Statele Unite, în Germania, în Anglia, în Irlanda, în Franţa, în România, în Uniunea Europeană, sunt INCREDIBILE! INDESCRIPTIBILE! INIMAGINABILE! Şi asta de peste treizeci de ani, în Occident, iar în România de peste patruzeci de ani!

G – Poate un asemenea conglomerat ilogic şi iraţional să supravieţuiască? Nu! Categoric NU! Occidentul în asemenea degringoladă şi haos, Occidentul în asemenea imbecilitate şi stupiditate, nu poate supravieţui!

OCCIDENTUL ESTE NESUPRAVIEŢUIBIL!

DAS ABENDLAND IST UNÜBERLEBENBAR!

OCCIDENT IS FALLEN INTO UNSURVIVEABILITY!

3.

Conflictul între generaţii! Extrem de dureros şi tot mai accentuat social, naţional şi internaţional!

Prezentele generaţii foarte tinere şi tinere (0-25 de ani), sunt complet inconştiente că pe fiecare individ în perioada de vârstă 0-25 de ani se cheltuie de statele occidentale, prin familie, comunitate, şcoală, educaţie, sănătate publică, aproximativ 250.000 de Euro sau Dolari pentru perioada respectivă! Aceasta sumă uriaşă este extrem de dificil recuperabilă în perioada de 25-65 de ani a aceluiaşi individ, atât prin randamentul scăzut al educaţiei primite, a dreptului la grevă, a dreptului la NEMUNCĂ, a tragediilor EPIDEMION – PANDEMION – PATHOLOGION, cât şi indisciplinelor prin libertăţi abuzate şi exploatate fără limite – INDIVIDUL ESTE LIBER, EL / EA NU ARE NICI O OBLIGAŢIE FAŢĂ DE NIMENI!

Dar statul, primăria, familia, şcoala, comunitatea, guvernul, parlamentul, Uniunea Europeană, Unchiul Sam, să-i ofere tot necesarul (tot mai scump şi tot mai neplătibil, şi prin datorii tot mai mari!), pentru generaţiile smartphoniste, bloggiste, tweeteriste, iluzioniste şi utopiste…

Asta a creat Occidentul (inclusiv în iresponsabilitate), asta are!…

Asta a educat Occidentul (inclusiv în cercetare (ne)ştiinţifică), asta primeşte!…

Asta a încurajat Occidentul (inclusiv în gangsterism generalizat), asta îl mulţumeşte!…

Asta aplaudă Occidentul (inclusiv în fariseii de vorbe goale), asta încasează acum!…

Greşelile se plătesc scump în istorie, şi pe perioade lungi, cu dramatice schimbări în rău pentru populaţiile occidentale, cu revolte, cu răzmeriţe, cu răscoale şi posibile războaie civile!

Asta ne aşteaptă!

Asta merităm! Pentru aceste iluzii, pentru aceste himere, pentru aceste aberaţii, am luptat, ne-am sacrificat, ne-am epuizat în ani, în decenii, în secole chiar!

4.

Revenind la molima ce ar putea dura nu săptămâni sau luni, ci posibil ani!

Am suspectat chiar de la început „corectitudinea şi moralitatea” Chinei, comuniste şi neomarxiste!

Am dreptul legal şi moral să nu cred în cifre inventate şi dirijate de sus, în specificul marxismului (în linia Marx, Sun Yat-sen, Mao Zedong şi Zhou Enlai), şi tragic în prezentul capitalismului, capul răutăţilor din Europa fiind Germania şi Franţa iar în America, Statele Unite!

Nu am exclus de la început posibilitatea unei infectări (posibil chiar dirijate) dintr-un laborator militar chinez sau de inginerie genetică chineză, sau de cercetare medicală chineză, sau de servicii secrete chineze, dincolo de accepţia generală a infectării de piaţa umedă din Wuhan sau de obiceiuri alimentare chineze, extreme de riscante întru transmitere virusală!

EU NU EXCLUD NIMIC, DEŞI, EVIDENT, NU ACCEPT ORICE!

Este extrem de dificil o clarificare, nu numai din punct de vedere a politicii naţionalist-monopartinice a Chinei, dar mai ales prin faptul medical şi legal că cei implicaţi iniţial în patologia virală din China (perioada Decembrie sau chiar Noiembrie 2019 – Februarie 2020), sunt decedaţi!

Morţii nu pot vorbi!

Ei nu pot fi investigaţi sau anchetaţi! În fapt, pe cine investighezi? Pe cine anchetezi? În ce fel? Cu ce probe?

Cine din occident are acces în laboratoarele şi spitalele Chinei tovărăşeşti?

Şi ostăşeşti! Şi muncitoreşti! Şi ţărăneşti!

Occidentul politicianismului de parade, de tip etichetă si penibilism?

Occidentul feminismului activizat in iluzionism utopic?

Occidentul surdităţii şi absurdităţii dincolo de orice logică a realităţii?

Occidentul plin de cuconete aiuriste, toate în funcţii de conducere?

P.S. 1

Suntem între Corrona şi Abyss, între asfinţire şi amuţire…

Suntem pedepsiţi, ca individualitate de fiinţă şi ca generalitate (de Specie), să învăţăm toată viaţa, toate generaţiile, începând cu propria noastră incompetenţă!

Suntem pedepsiţi, ca individualitate de fiinţă şi ca generalitate (de Specie) să studiem, toată lumea, toate seminţiile pământului, toate culturile şi civilizaţiile sapientologice!

Suntem pedepsiţi să cercetam orice fenomen şi chiar noumen! (prin toţi savanţii, prin toţi laboranţii şi printre toţi aroganţii)! Suntem pedepsiţi să explorăm şi să aflăm (toate codurile, toate secretele, toate alfabetele!)

Libertatea se obţine prin muncă şi efort şi nu prin pasivitate şi pancarte în demonstraţii de activişti ai absurdului şi penibilului, care au suprasaturat şi violentat întreg Occidentul…

P.S. 2

De Luni, 20 Aprilie, 2020, se poate citi online pe Google Play Book – căutare Augustin Ostace, şi cartea BĂTĂLIILE CORRONA, cu sinteza mediologică din ultimele săptămâni privind fenomenul CORRONA…

Mediologismul (nu numai cel Augustinian, desigur), devine o armă de rapidă suprasinteză a informaţiilor, a schimbului de idei, de concepte şi orientări, prin care jurnalistul mediologizat devine şi autor de cărţi sau romancier, totul din propriul impuls informatic şi tehnologic, de asemenea fără precedent în istoria civilizaţiilor…

Aşteptăm comentarii critice, pro sau contra, fără teamă, aşteptam contribuţii şi completări din toată lumea, fiindcă eu nu resping pe nimeni, eu nu mă autoizolez sau autocenzurez în aceste timpuri ale fricii, Befürchtetezeiten der Selbstabschottung…

Dr. Augustin Ostace – Deutschland, Köln Nord

la 20 Aprilie 2020

Un gând despre „SFÂRȘITUL OCCIDENTULUI -1

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: